Skip to content

Studenci będą mieli możliwość odbycia praktyki w siedzibie ZUS w Krakowie

Spis treści

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, która gromadzi składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obywateli oraz wypłaca świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. Oddział w Krakowie jest jednym z największych spośród 43 oddziałów. Podlegają mu 4 inspektoraty i 3 biura terenowe.

Oddział w Krakowie obsługuje około 2 mln Polaków w wieku 18-65 lat. Obsługuje klientów, którzy potrzebują pomocy w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, a także osoby, które chcą uczestniczyć w programach dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoba odbywająca praktyki będzie mogła sprawdzić swoje praktyczne umiejętności w zakresie obsługi klienta, zdolności organizacyjnych, umiejętności komunikacyjnych i językowych, nauczania i coachingu.

ZUS jest organizacją o ponad 80-letniej tradycji. Praca w wybranej jednostce organizacyjnej, która pozwoli zapoznać się z przepisami prawnymi i strukturą ZUS. Włączysz się w pracę wybranej jednostki organizacyjnej.

Zdobędziesz umiejętności praktycznego stosowania wybranych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych w ZUS.

Można odbyć praktyki, jeśli to: student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, zainteresowany tematyką ubezpieczeń społecznych, rzetelny, sumienny podczas wykonywania powierzonych zadań. Odznacza się wysoką kulturą osobistą i umiejętnością współpracy z innymi.

Aby ubiegać się o bezpłatną praktykę w ZUS, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Oddziale ZUS Kraków.

Praktyka jest bezpłatna, a liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na praktykę decyduje kolejność zgłoszeń.

3 komentarze

 1. Alina
  27 czerwca 2022 @ 09:54

  Jako studentka administracji od dawna szukałam praktyki i już prawie straciłam nadzieję, że znajdzie się taka, która będzie na tyle wartościowy, że warto będzie ją odbyć.

 2. Jola
  27 czerwca 2022 @ 09:55

  Cieszę się, że ZUS Kraków będzie oferować wysokiej jakości praktyki.

  Administracja to dziedzina, która jest często pomijana, ale może być niezwykle satysfakcjonująca.

 3. Kazek
  27 czerwca 2022 @ 09:56

  W przeszłości wiele praktyk oferowanych w tej dziedzinie nie spełniało oczekiwań. Miały słabą strukturę i nie oferowały zbyt wielu możliwości rozwoju czy nauki.

  Mówię Wam, ten nowy program jest inny. Oferuje praktyki dostosowane do potrzeb i celów każdego ucznia, a także zapewnia wysokiej jakości szkolenia, które pomogą uczniom w pełni wykorzystać ich doświadczenie.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Alina
  27 czerwca 2022 @ 09:54

  Jako studentka administracji od dawna szukałam praktyki i już prawie straciłam nadzieję, że znajdzie się taka, która będzie na tyle wartościowy, że warto będzie ją odbyć.

 2. Jola
  27 czerwca 2022 @ 09:55

  Cieszę się, że ZUS Kraków będzie oferować wysokiej jakości praktyki.

  Administracja to dziedzina, która jest często pomijana, ale może być niezwykle satysfakcjonująca.

 3. Kazek
  27 czerwca 2022 @ 09:56

  W przeszłości wiele praktyk oferowanych w tej dziedzinie nie spełniało oczekiwań. Miały słabą strukturę i nie oferowały zbyt wielu możliwości rozwoju czy nauki.

  Mówię Wam, ten nowy program jest inny. Oferuje praktyki dostosowane do potrzeb i celów każdego ucznia, a także zapewnia wysokiej jakości szkolenia, które pomogą uczniom w pełni wykorzystać ich doświadczenie.

Dodaj komentarz

Popularne wpisy