Skip to content

Nie możesz wezwać pomocy? Nie panikuj.

Spis treści

Została uruchomiona aplikacja mobilną o nazwie Alarm112 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to narzędzie, które umożliwia wykonywanie połączeń alarmowych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego bez konieczności korzystania z komunikacji głosowej, dzięki czemu jest przyjazne również dla osób z niepełnosprawnościami. Celem aplikacji jest udostępnienie możliwości wykonywania połączeń alarmowych z Polski do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska naturalnego.

Aplikacja umożliwia użytkownikom wybór odpowiedniej kategorii zdarzeń alarmowych, które następnie są kierowane do policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego za pomocą piktogramów. Ważnym elementem powiadomienia jest określenie miejsca zdarzenia, co można zrobić na kilka sposobów. Dodatkowo aplikacja daje możliwość dwukierunkowej komunikacji z operatorem numerów alarmowych za pomocą SMS-ów.

W celu uzyskania funkcjonalności wysyłania powiadomień alarmowych użytkownicy muszą zaakceptować regulamin i politykę prywatności, a następnie dokonać rejestracji, podając następujące dane:

– imię i nazwisko

– numer PESEL

– adres e-mail

– numer telefonu

Aplikacja umożliwia wysyłanie powiadomień alarmowych do policji, straży pożarnej i służb ratownictwa medycznego (EMS). Aplikacja jest dostępna do pobrania w Google Play Store i Apple App Store.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy