Skip to content

Kingergeld jako forma zasiłku dla osób pracujących w Niemczech

Spis treści

Kindergeld jest przyznawany rodzicom lub opiekunom, niezależnie od tego, czy są w związku, czy nie. Jeżeli rodzice dziecka mieszkają razem, zasiłek wypłaca się matce. Jeśli jednak rodzice dziecka są rozwiedzeni lub w separacji, zasiłek na dziecko w wieku przedszkolnym zostanie wypłacony rodzicowi mieszkającemu z dzieckiem. Kiedy mogę otrzymać wypłatę Kindergeld? Kindergeld to świadczenie miesięczne wypłacane od pierwszego pełnego miesiąca pracy. Konkretny termin wypłaty świadczeń będzie zależeć od numeru zasiłku indywidualnego. Numer składa się z wielkich liter FK, z 3 cyframi na początku i 6 cyframi na końcu. Warunki wypłaty świadczeń zostaną ustalone na podstawie ostatniej cyfry świadczenia.

W Niemczech Kindergeld to nazwa zasiłku rodzinnego przyznawanego osobom legalnie pracującym w Niemczech. Jest on wypłacany niezależnie od dochodów, zarówno na dzieci biologiczne, jak i adoptowane, będące pod opieką wnioskodawcy. Ubieganie się o świadczenie jest jednak możliwe po 6 miesiącach legalnej pracy w Niemczech.

Osoby, które spełniają następujące warunki, mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny w Niemczech:

 • nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, mieć ważny pobyt w Niemczech,
 • legalnie zatrudniony w Niemczech,
 • jest pracownikiem delegowanym w Niemczech zatrudnionym przez polską firmę na podstawie umowy zagranicznej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech (Gewerbe).

Kindergeld jest wypłacany za każde dziecko do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Zasiłek rodzinny można również otrzymać, jeśli dziecko ma ukończone 18 lat, ale nie ukończyło 21 lat i jest zarejestrowane jako bezrobotne lub z rocznym dochodem nieprzekraczającym 8 000 zł, EUR. Ponadto dzieci poniżej 25 roku życia, które są niepełnosprawne lub kontynuują naukę, otrzymują zasiłek rodzinny w Niemczech.

Od czasu wprowadzenia zasiłku na dziecko 500+ wiele osób zastanawiało się, czy możliwe jest jednoczesne otrzymywanie Kindergeld i zasiłku na dziecko  do wiedz się na 500+ kontakt. Co prawda te dwie korzyści nie wykluczają się wzajemnie, jednak gdyby ktoś chciał otrzymać oba, kwota Kindergeld zostałaby zmniejszona o kwotę równowartości 500 zł.

Wysokość Kindergeld w 2022 roku zależy od liczby dzieci w Twojej rodzinie.

Poniższa tabela pokazuje, na jaką kwotę możesz liczyć:

– na pierwsze i drugie dziecko – 219 euro miesięcznie;

– na trzecie dziecko – 225 euro miesięcznie,

– na czwarte i każde kolejne dziecko 250 euro miesięcznie.

Jeśli wnioskodawca prowadzi w Niemczech działalność gospodarczą, to do wniosku o Kindergeld musi dołączyć dokument potwierdzający rejestrację firmy, kopię ostatniego zeznania podatkowego, kopię dokumentów potwierdzających dochody oraz dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w Niemczech.

Dokumenty te muszą być złożone w języku niemieckim lub z tłumaczeniem na język niemiecki przez urzędowego tłumacza.

3 komentarze

 1. Halina
  1 września 2022 @ 13:48

  Co za radość, że w Niemczech istnieje świadczenie o nazwie Kindergeld. Świetnie, że osoby, które tam pracują mają ten zasiłek. Będzie im lżej, będą mieli więcej pieniędzy na opłaty.

 2. Franek
  1 września 2022 @ 13:50

  W Niemczech zasiłki na dzieci znane są pod nazwą KinderGeld. Program ten pozwala rodzicom na otrzymywanie miesięcznego stypendium na każde dziecko, aby pomóc zrekompensować koszty wychowania dzieci. Świadczenie to jest dostępne dla rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców jest zatrudnione.

  To wspaniałe, że to świadczenie istnieje, ponieważ pomaga rodzinom, które pracują i starają się wychowywać dzieci. Pieniądze pójdą na opłaty, artykuły spożywcze i inne wydatki związane z wychowywaniem dzieci.

 3. Daniel
  1 września 2022 @ 13:50

  Jest to świetne rozwiązanie dla rodziców, zwłaszcza jeśli pracują i starają się wychować rodzinę. Odciąży ich i pozwoli na przeznaczenie większej ilości pieniędzy na opłaty i inne wydatki związane z opieką nad dziećmi i ich wychowaniem.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Halina
  1 września 2022 @ 13:48

  Co za radość, że w Niemczech istnieje świadczenie o nazwie Kindergeld. Świetnie, że osoby, które tam pracują mają ten zasiłek. Będzie im lżej, będą mieli więcej pieniędzy na opłaty.

 2. Franek
  1 września 2022 @ 13:50

  W Niemczech zasiłki na dzieci znane są pod nazwą KinderGeld. Program ten pozwala rodzicom na otrzymywanie miesięcznego stypendium na każde dziecko, aby pomóc zrekompensować koszty wychowania dzieci. Świadczenie to jest dostępne dla rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców jest zatrudnione.

  To wspaniałe, że to świadczenie istnieje, ponieważ pomaga rodzinom, które pracują i starają się wychowywać dzieci. Pieniądze pójdą na opłaty, artykuły spożywcze i inne wydatki związane z wychowywaniem dzieci.

 3. Daniel
  1 września 2022 @ 13:50

  Jest to świetne rozwiązanie dla rodziców, zwłaszcza jeśli pracują i starają się wychować rodzinę. Odciąży ich i pozwoli na przeznaczenie większej ilości pieniędzy na opłaty i inne wydatki związane z opieką nad dziećmi i ich wychowaniem.

Dodaj komentarz

Popularne wpisy